G
Reaction score
0

Joined
Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

  • Má»™t tiếng Ä‘á»™ng thanh thúy từ trong cái kén vang lên. Ngay sau đó từ trên má»™t vết nứt lá»›n nhất, má»™t bàn tay có làn da màu đồng xuất hiện.

    Sau đó, bổn tôn từ trong cái kén chui ra. Mái tóc của hắn màu Ä‘á»￾ giống hệt nhÆ° màu máu, xõa trên vai hắn. Tại mi tâm của VÆ°Æ¡ng Lâm có hai Ä‘iểm sáng màu tím giống nhÆ° thái cá»±c Ä‘ang chầm chậm chuyển Ä‘á»™ng. Ã￾nh mắt hắn không còn ánh sáng màu Ä‘á»￾ mà chúng hoàn toàn ná»™i liá»…u vào bên trong. NhÆ°ng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy được trong ánh mắt thấp thoáng má»™t biển máu.
    trung tâm dạy kế toán ở đống Ä‘a dạy há»￾c kế toán, dịch vụ giải thể doanh nghiệp , dịch vụ kế toán
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…